Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS Công an thành phố Hồng Ngự Quý I

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS Công an thành phố Hồng Ngự Quý I

Ngày 23/2/2022, Đoàn kiểm sát do bà Dương Thị Giàu – Phó Viện trưởng – làm Trưởng đoàn, cùng thành viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố...

= = =

                Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 10/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Hồng Ngự.

          Ngày 23/2/2022, Đoàn kiểm sát do bà Dương Thị Giàu – Phó Viện trưởng – làm Trưởng đoàn, cùng thành viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố.

Tại buổi làm việc, Sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an thành phố Hồng Ngự báo cáo số liệu, kết quả công tác và tình hình chấp hành pháp luật tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân và việc thực chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân.

Ảnh Đoàn kiểm sát

          Kết quả kiểm sát ghi nhận: Nhà tạm giữ đã thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, hồ sơ quản lý đầy đủ thủ tục, các trường hợp giao, nhận, điều chuyển, trích xuất người bị bắt đang bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật. Không có trường hợp giam, giữ người quá hạn, không có căn cứ pháp luật. Đối với người bị tạm giữ, người được tạm giam và phạm nhân tại Nhà tạm giữ  được thực hiện theo các chế độ quy định tại Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật thi hành án Hình sự; Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020, Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 06/11/2017 và Nghị định số 113/2021/NĐ-CP ngày 14/12/2021 của Chính phủ. Ngoài ra Nhà tạm giữ Công an thành phố Hồng Ngự đã triển khai kịp thời, trách nhiệm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo vệ an toàn Nhà tạm giữ trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19.

          Phúc tra Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 26/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự và Kiến nghị số 08/KN-VKSĐT-P8 ngày 03/6/2021 ngày 06/6/2021 của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Nhà tạm giữ Công an thành phố Hồng Ngự đã thực hiện khắc phục đầy đủ kiến nghị của Viện kiểm sát.

          Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, đoàn kiểm sát cũng đã phát hiện và chỉ ra một số vi phạm, tồn tại của Nhà tạm giữ trong thực hiện thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân.

          Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự kiến nghị Trưởng Nhà tạm giữ, tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những thiếu sót đã nêu trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Nhà tạm giữ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giam giữ, thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý giam giữ và thi hành án phạt tù.

          Đại diện Lãnh đạo Nhà tạm giữ phát biểu tiếp thu ý kiến, thống nhất với kết luận của Viện kiểm sát, đồng thời cam kết tiếp tục duy trì những ưu điểm và khắc phục tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thời gian tới.

          Lam Điền