Xuất bản thông tin

null  Kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự thành phố Cao Lãnh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

 Kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự thành phố Cao Lãnh

Ngày 25/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp...

= = =

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 87/QĐ-VKSĐT-P8 ngày 27/06/2023 về Trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự thành phố Cao Lãnh.

         Ngày 25/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Cao Lãnh từ ngày 01/08/2022 đến ngày 15/7/2023.

Sau khi nghe đồng chí  Lê Văn Liệp báo cáo kết quả công tác trong kỳ (từ tháng 01/2018 đến thời điểm kiểm sát). Hiện tại, Nhà Tạm giữ Công an Thành phố đã tạm ngưng hoạt động, do phục vụ cho việc xây dựng mới trụ sở Công an thành phố Cao Lãnh và hiện nay Nhà tạm giữ mới được khởi công xây dựng, dự kiến đến tháng 12/2024 mới xây dựng xong. Đoàn kiểm sát trực tiếp chỉ nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ, quản lý đối bị án và hồ sơ thi hành án ngoài cộng đồng.

Hình ảnh đoàn làm việc tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Cao Lãnh

 

Nhìn chung, Cơ quan thi hành án hình sự công an  thành phố Cao Lãnh đã thực hiện đúng các quy định trong công tác thi hành án hình sự. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, đoàn trực tiếp kiểm sát nhận thấy còn có những thiếu sót, hạn chế nhỏ trong công tác quản lý thi hành án như: Việc tiếp nhận, vào sổ các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ chưa theo thứ tự thời gian, chưa đóng bút lục, chưa kịp thời cập nhật vào sổ việc hoãn chấp hành án lần 2, ... nhưng đã kịp thời khắc phục ngay.  

Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp theo Kế hoạch, ngày 25/7/2023, Đoàn đã công bố kết luận kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Cao Lãnh đúng quy định. Lãnh đạo đơn vị đã thống nhất những nội dung Kết luận trực tiếp kiểm sát đã nêu.

Phòng 8 - Thanh Huyền