Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp kiểm sát tha tù trước thời hạn đợt lễ Quốc khánh 2/9

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp kiểm sát tha tù trước thời hạn đợt lễ Quốc khánh 2/9

Trại giam Cao Lãnh- Cục C10 - Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố trao quyết định tha tù và xét giảm án...

 = = =

Thực hiện quy định Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và thể hiện sự nhân đạo của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong các ngày 06/8 và 16/8/2023, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia xét tha tù trước thời hạn có điều kiện (xét tha tù) cho 13 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Cao Lãnh- Cục C10- Bộ Công An và 05 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh. Nhận thấy, hồ sơ đề nghị xét tha tù đều đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định pháp luật như đã chấp hành ít nhất một phần hai mức hình phạt có thời hạn hoặc đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, phạm tội lần đầu, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt, có nơi cư trú rỏ ràng, đã chấp hành xong trách nhiệm dân sự, án phí. Kiểm sát viên tham gia phiên họp phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát đối với 18 trường hợp được đề nghị và đề nghị Hội đồng xét tha tù và đề nghị chấp nhận 17 trường hợp. Đối với 01 phạm nhân còn lại, phạm nhân này thuộc tội phạm tham nhũng, đây là tội phạm khi xét tha tù cần phải xem xét thận trọng, chặc chẽ theo tinh thần tại khoản 7, Điều 2, Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Mặc khác, đây là những tội dư luận xã hội đang quan tâm; nếu được tha tù trở về địa phương sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội, vì vậy Kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận xét tha tù có điều kiện. Quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát đã được Hội đồng chấp nhận.

Ngày 29/8/2023, Viện kiểm sát Tỉnh tham gia xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho 364 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Cao Lãnh theo đề nghị của Giám thị Trại giam Cao Lãnh- Cục C10- Bộ Công an và 24 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp. Kiểm sát viên tham gia phiên họp phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù giảm từ  chung thân  xuống 30 năm và từ 19 tháng tù đến hết thời hạn chấp hành án phạt tù cho 388 phạm nhân do các phạm nhân trong thời gian chấp hành án đã thực hiện đúng các nghĩa vụ của phạm nhân, được xếp loại quý, 06 tháng, năm từ khá trở lên, nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ chương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét giảm án theo quy định pháp luật. Kết quả Hội đồng xét giảm án chấp nhận theo đề nghị của Viện kiểm sát.

         

Hình ảnh tại buổi trao quyết định 02/09

Quyết định tha tù và giảm án cho các phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. Khuyến khích họ phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án hăng hái thi đua cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

 Trại giam Cao Lãnh- Cục C10 - Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố trao quyết định tha tù và xét giảm án cho các phạm nhân theo đúng quy định của luật Thi hành án hình sự./.

                                                                               Phòng 8-  Thanh Huyền