Xuất bản thông tin

null Kiểm sát việc tiêu hủy cà phê giả số lượng lớn tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát việc tiêu hủy cà phê giả số lượng lớn tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự

Ngày 08/12/2021, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản là cà phê giả...

= = =

 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-CCTHADS ngày 01/12/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án trong vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Ngày 08/12/2021, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản là cà phê giả trong vụ án hình sự với số lượng lớn gồm: 5.202 bao cà phê đã đóng gói thành phẩm loại 500g/bao bì; 04 kg bao bì; 131 bao cà phê loại 500g/ bao bì, chưa đáng gói thành phẩm, các loại bao bì trên sản phẩm đều mang nhãn hiệu Hữu Khánh và 04 sọt mũ nhựa. 

Vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án hình sự, quyết định đã được Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra từng bao bì, đối chiếu lại về số lượng cũng như chủng loại tại bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự. Sau khi kiểm tra, đối chiếu vật chứng Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thống nhất tiêu hủy bằng cách dùng dao rọc và kéo cắt lìa từng bao bì, sau đó dùng xe chuyên chở, chở vào bãi rác thành phố Hồng Ngự đốt thành tro; 04 sọt mũ nhựa dùng búa đập biến dạng đến khi không còn sử dụng được.

 

 

Kiểm sát viên kiểm sát quá trình tiêu huỷ

 

Qua quá trình kiểm sát đối với việc tiêu hủy vật chứng thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng, tài sản đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng, trình tự thủ tục tiêu hủy thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo an toàn trước sự chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nhận thấy, công tác tiêu hủy vật chứng, tài sản trong vụ án sản xuất và mua bán hàng giả nói chung và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thục, thực phẩm, phụ gia thực phẩm nói riêng đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn mua bán, sản xuất hàng giả cũng như góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe mọi người trên địa bàn./.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Sóc
Viện KSND thành phố Hồng Ngự