Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Kiểm sát tiêu hủy tang vật là nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên và cũng là chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân khi kiểm sát hoạt động tư pháp...

= = =

Để Bản án, quyết định của Tòa án được thi hành đúng quy định của pháp luật thì giai đoạn thi hành án đóng vai trò rất lớn, vì nó đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm, phục vụ tình hình chính trị ở địa phương. Trong đó, tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ án đúng theo quy trình, quy định của pháp luật sẽ góp phần quan trọng trong quá trình thi hành án. Chính vì điều đó, nên khi kiểm sát, Kiểm sát viên phải hết sức thận trọng, khách quan, công minh, nhất là những vụ việc liên quan đến hàng cấm, vật cấm vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và mua bán như: Ma túy, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, hung khí, công cụ tự chế,… thì người cán bộ kiểm sát cần phải thận trọng hơn, không được sai sót trong quá trình kiểm sát.

Đ/c Trần Thanh Đồng – phó trưởng phòng 8 kiểm sát việc kiểm tra vật chứng trước khi tiêu hủy

 

Kiểm sát tiêu hủy tang vật

Thực hiện quyết định thi hành Bản án số: 02/2020/HSST ngày 22/4/2021; Bản án số: 06/HSST ngày 01/3/2021; Bản án số: 08/HSST ngày 26/3/2021của TAND tỉnh Đồng Tháp và Bản án số: 511/HSST ngày 15/12/2021 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16/02/2022, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự. Tang vật là: “Ma túy, quần, áo, dao bấm, dao tự chế,…”. Đây là những vật chứng, tài sản mà các bị cáo đã sử dụng làm công cụ, phương tiện khi thực hiện hành vi phạm tội, đã được thu giữ trong quá trình điều tra. Qua kiểm sát cho thấy Bản án đã có hiệu lực pháp lực, việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ án nêu trên không ảnh hưởng đến việc xem xét giải quyết khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với Bản án (nếu có).

Trước khi tiêu hủy, kiểm sát viên đã yêu cầu Chấp hành viên kiểm đếm số lượng, chủng loại, ghi nhận tình trạng từng loại vật chứng, tài sản; qua đó đã đối chiếu phù hợp với từng loại vật chứng, tài sản được nêu trong phần quyết định của bản án. Đồng thời kiểm sát viên còn yêu cầu chấp hành viên khi tiến hành tiêu hủy không làm ảnh hưởng đến môi trường và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống Covid 19 trong tình hình mới. Qua kiểm sát nhận thấy, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện đúng, đầy đủ các thao tác nghiệp vụ về thi hành án và đã tiêu hủy vật chứng, tài sản như Bản án đã tuyên.

Trung Đến – Phòng 8 Viện KSND tỉnh Đồng Tháp