Xuất bản thông tin

null Ngành Kiểm sát Đồng Tháp thực hiện báo thỉnh thị trực tuyến

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Ngành Kiểm sát Đồng Tháp thực hiện báo thỉnh thị trực tuyến

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ giúp tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc được giao là nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022. Báo cáo án trực tuyến là một trong những giải pháp hữu ích...

= = =

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tối cao tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-VKS ngày 28/02/2022 về thực hiện các biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Kế hoạch số 19/KH-VKS ngày 02/3/2022 về tổ chức hội nghị trực tuyến năm 2022 của ngành Kiểm sát Đồng Tháp. Thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đơn vị được quan tâm, đề ra những giải pháp thiết thực giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được khắc phục kịp thời, để nâng cao điểm số trong bảng xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong năm 2022 và những năm tiếp theo của ngành Kiểm sát Đồng Tháp; tiêu chí phục vụ công tác xét thi đua Cụm của Ngành.

 

 

Vừa qua, một số Viện KSND cấp huyện, thành phố trực thuộc thực hiện báo cáo thỉnh thị trực tuyến với các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp qua Hệ thống truyền hình trực tuyến của Ngành. Bước đầu, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc báo cáo thỉnh thị một số vụ án hình sự trực tuyến đã đem lại một số hiệu quả tích cực, nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại đối với VKS cấp huyện cần thỉnh thị, công tác trả lời thỉnh thị được nhanh chóng, kịp thời hơn, qua đó giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thanh Sang - VPTH