Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Viện kiểm sát nhân dân huyên Châu Thành xem đây là khâu công tác thể hiện mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, Nhà nước và nhân dân...

= = =

 

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm và thống nhất. Trong đó, công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ hiện nay đã và đang được ngành Kiểm sát chú trọng, đặc biệt quan tâm, có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, theo kịp tiến trình cải cách tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân huyên Châu Thành xem đây là khâu công tác thể hiện mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, Nhà nước và nhân dân. Làm tốt công tác này sẽ củng cố lòng tin của nhân dân trong quá trình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tại địa phương.

Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về:“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 của VKSND tối cao về việc:“Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”; Quy định về quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC, ngày 22 tháng 6 năm 2023, của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực.

Trong 09 tháng năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã tiếp 29 lượt công dân (trong đó lãnh đạo tiếp 04 lượt công dân). Tiếp nhận 45 đơn/45 việc (mới), trong đó: khiếu nại 19 đơn/19 việc; kiến nghị, phản ánh 18 đơn/18 việc; tố giác, tin báo 08 đơn/08 việc. Đã phân loại 45 đơn/45 việc, trong đó:  đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 07 đơn/07 việc (đã giải quyết xong), đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 38 đơn/38 việc (chuyển Công an Huyện 26 đơn/26 việc; chuyển CCTHADS Huyện 04 đơn/04 việc; chuyển Tòa án Huyện 04 đơn/04 việc; trả lại đơn và hướng dẫn 03 đơn/03 việc; lưu 01 đơn/01 việc do trùng đơn). Phối  hợp với Viện kiểm sát Tỉnh trực tiếp kiểm sát 01 cuộc đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện. Qua trực tiếp kiểm sát đã có kết luận và kiến nghị đối với Cơ quan Cảnh sát điều Tra Công an huyện vi phạm về trình tự thủ tục giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí Đặng Kim Dung – Viện trưởng trực tiếp tiếp công dân

Tại các buổi tiếp công dân, lãnh đạo Viện cũng như cán bộ được phân công tiếp công dân đã lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân, nguyện vọng và những yêu cầu của Công dân liên quan trực tiếp tới hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền,… Qua đó đã phân tích, giải thích tận tình và trả lời chu đáo từng nội dung liên quan đến những thắc mắc, kiến nghị để Công dân hiểu cũng như kết quả giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua buổi tiếp, công dân đã phần nào giải tỏa được bức xúc, đồng ý chờ kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ tiếp công dân theo quy định

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Viện cũng quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị. Phân công cán bộ có phẩm chất đạo đức, hiểu biết pháp luật và có đủ năng lực để đảm đương công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Phòng tiếp công dân được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác tiếp công dân như: Tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, máy tính có nối mạng internet để thiết lập dữ liệu thông tin về tiếp công dân, máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm; các loại sổ theo dõi tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn. Niêm yết nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan để tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân đến liên hệ công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Lãnh đạo Viện quan tâm (đã đăng ký cho 01 đồng chí tập huấn kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của VKSND trong quý IV/2023)..... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Trần Thanh Tiền - Viện KSND huyện Châu Thành