Xuất bản thông tin

null Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ huyện Tân Hồng

Thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị năm 2021, ngày 24 tháng 02 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng tiến hành kiểm sát trực tiếp thường kỳ Nhà tạm giữ

Tham dự Đoàn kiểm sát gồm có: Đồng chí Võ Văn Hiền Nhỏ- Phó Viện trưởng, Bùi Minh Hậu- Kiểm sát viên. Đại diện Nhà tạm giữ có đồng chí: Võ Văn Dũng - Trưởng Nhà tạm giữ, Phạm Văn Thùy - Phó Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Hồng.

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra các loại sổ sách, hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, trực tiếp kiểm tra nơi giam, giữ và gặp hỏi một số người bị tạm giữ, tạm giam.

Qua công tác kiểm sát, nhìn chung đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ và các loại sổ sách theo dõi; thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ về ăn, ở, mặc, phổ biến nội quy, quy chế và giáo dục pháp luật, thực hiện các chế độ thăm gặp theo đúng quy định của pháp luật... Tuy nhiên, đơn vị cũng còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số hồ sơ quản lý người bị tạm giam chưa cập nhật đầy đủ danh bản, chỉ bản theo quy định; người bị tạm giữ, tạm giam không được cấp khăn rửa mặt

 

Ảnh: Đoàn kiểm sát làm việc với Nhà tạm giữ

Kết thúc kiểm sát, đồng chí Võ Văn Hiền Nhỏ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, Trưởng đoàn kiểm sát đã kết luận, trong đó ghi nhận những ưu điểm trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Hồng, yêu cầu Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn huyện Tân Hồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đại diện Nhà tạm giữ cũng đã ghi nhận những tồn tại, hạn chế và sẽ khắc phục trong thời gian tới./.

                                                       Duy Trường-Viện KSND huyện Tân Hồng