Xuất bản thông tin

null Có được thi hành án đối với trường hợp bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự ?

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Có được thi hành án đối với trường hợp bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự ?

Trong trường hợp bản án, quyết định không xác định rõ khoản phải thi hành hoặc không xác định rõ người phải thi hành án...

= = =

 

           Năm 2016 người được thi hành án bà Đỗ Thị Ngọc M và ông Lý Văn H cùng địa chỉ: 1030C/5, ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp gửi đơn yêu cầu thi hành án theo nội dung của Bản án số 39/2015/DS-ST ngày 26/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện Lai Vung; Bản án số 247/2015/DS-PT ngày 10/12/2015 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm số 18/2015/QĐ-SCBSBA ngày 22/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên“Giữ nguyên hiện trạng và công nhận cho bà Đỗ Thị Ngọc M và ông Lý Văn H được quyền tiếp tục sử dụng diện tích 81,7m, đất trồng cây lâu năm đang tranh chấp theo các mốc từ M1, M2, M3, M4 về M1, thuộc một phần của thửa đất số 62, tờ bản đồ 90 do hộ ông Huỳnh Việt T đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung cấp ngày 18/12/2008, đất tọa lạc tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Bà Đỗ Thị Ngọc M và ông Lý Văn H có trách nhiệm đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 81,7m ông, bà đang sử dụng”.

Tại thời điểm bà M và ông H gửi đơn yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 31 Luật THADS 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS 2008 quy định Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án đối với bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự; khoản 4 Điều 7 Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS quy định Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án tại điểm a Khoản 5 Điều 31 Luật THADS trong trường hợp bản án, quyết định không xác định cụ thể người phải thi hành án và nghĩa vụ phải thi hành án. Như vậy Nghị định 62/2015/NĐ-CP không hướng dẫn cụ thể trường hợp bản án, quyết định tuyên giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất nhưng người sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trường hợp của bà M và ông H thì có thi hành án không?. Cho nên ngày 25/5/20216 Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung căn cứ Luật THADS 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS 2008 đã ra Thông báo về việc từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án của Mai và ông Hải vì thuộc trường hợp bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự. Dẫn đến việc bà M và ông H sử dụng đất từ năm 2016 nhưng không thể đăng ký quyền sử dụng đất vì chưa có Quyết định của Cơ quan thi hành án.

Đến ngày 17/03/2020 Nghị định 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP được ban hành có hướng dẫn cụ thể tại khoản 5 Điều 1 như sau: “4. Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án đối với bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 31 Luật THADS trong trường hợp bản án, quyết định không xác định rõ khoản phải thi hành hoặc không xác định rõ người phải thi hành án, trừ các trường hợp:

a) Giao quyền sở hữu, sử dụng, quản lý tài sản mà tại thời điểm yêu cầu thi hành án, người được thi hành án không được trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản;……”.

          Như vậy căn cứ Nghị định 33/2020/NĐ-CP trường hợp của Đỗ Thị Ngọc M và ông Lý Văn H thuộc trường hợp ngoại trừ quy định tại khoản 5 Điều 1. Do đó ngày 16/03/2021 bà M và ông H tiếp tục gửi đơn yêu cầu thi hành án và được Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung tiếp nhận và giải quyết, đến ngày 06/7/2022 đã tiến hành cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho bà M và ông H, Viện kiểm sát đã tham gia kiểm sát việc cưỡng chế theo quy định pháp luật. Quyết định của Chi cục thi hành án là cơ sở để bà M và ông H đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Quy định này đã giải quyết được vấn đề bất cập trong việc thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo bản án của Tòa án đã tuyên không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự, đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án tại địa phương.

Bích Liễu