Xuất bản thông tin

null VKSND huyện Hồng Ngự trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

VKSND huyện Hồng Ngự trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Ngày 29/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự...

= = =

          Nhằm thực hiện tốt công tác trực tiếp kiểm sát theo kế hoạch công tác năm của đơn vị, về việc kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra. Ngày 29/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó Viện trưởng- Trưởng đoàn.

          Tại cuộc kiểm sát, Đoàn đã nghe đại diện Cơ quan điều tra báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ thụ lý và tài liệu có liên quan đến công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

          Nhìn chung, về cơ bản việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời hạn giải quyết, không có trường hợp nào quá hạn. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, thiếu sót như: Không có biên bản phối hợp, rà soát chứng cứ giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên trước khi ra quyết định tạm đình chỉ, biên bản vụ việc đánh bạc có nhiều người khai không biết chữ chỉ điểm chỉ nhưng cán bộ thụ lý hồ sơ không ghi tên cụ thể từng người khai, một số hồ sơ thể hiện chưa thông báo kết quả giải quyết tố giác cho người bị tố giác, …

         

Hình ảnh cuộc kiểm sát

          Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó viện trưởng - trưởng đoàn nêu lên những ưu điểm, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, VKSND huyện Hồng Ngự đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự quán triệt cho cán bộ điều tra, Điều tra viên; chỉ đạo Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

          Đại diện Cơ quan điều tra thống nhất với kết luận, ghi nhận những đóng góp và sẽ chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại./.

Quyên - VKS H.Hồng Ngự