Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Đồng Tháp ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Đồng Tháp ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hồi 15 giờ, ngày 18/9/2020, tại Hội trường Công an tỉnh Đồng Tháp diễn ra buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự giữa Viện KSND Tỉnh và Công an Tỉnh.

Nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Đồng Tháp thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Quang cảnh buổi lễ

Quy chế năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2020, gồm có 3 chương và 17 điều. Theo đó, ngoài nội dung trao đổi, cung cấp thông tin tình hình số liệu Quy chế còn đi sâu vào công tác phối hợp giải quyết các vụ việc cụ thể. Điển hình một số nội dung điều chỉnh, bổ sung mới so với Quy chế năm 2015 như sau:

- Đối tượng áp dụng: cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Công an tỉnh; cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thuộc Viện kiếm sát tỉnh.

- Nguyên tắc phối hợp bổ sung thêm nguyên tắc chủ động, kịp thời và tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân và người chấp hành án hình sự tại cộng đồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Phương pháp phối hợp bổ sung thêm hình thức trao đổi nghiệp vụ trực tiếp hoặc qua điện thoại…

Lãnh đạo 2 ngành Viện kiểm sát và Công an ký kết Quy chế

Tại buổi Lễ, lãnh đạo 2 ngành thống nhất chỉ đạo triển khai Quy chế đến cán bộ, công chức ở cả hai cấp (Tỉnh và Huyện) để nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong thời gian tới đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực đều phải được thi hành nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật./.

THANH SANG (VPTH)