Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiểm sát tiêu hủy vật chứng là ma túy với số lượng lớn

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiểm sát tiêu hủy vật chứng là ma túy với số lượng lớn

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019, tại Nhà máy xử lý rác thải thuộc Bệnh viện phổi tỉnh Đồng Tháp tiến hành tiêu hủy số lượng lớn chất ma túy

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiểm sát

tiêu hủy vật chứng là ma túy với số lượng lớn

Căn cứ Bản án số 32/2019/HSST ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Quyết định thi hành án số 75/QĐ-CTHADS ngày 06/12/2019, Quyết định sửa đổi, bổ sung số 10/QĐ-CTHADS ngày 20/12/2019 và Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 03/QĐ-CTHADS ngày 19/12/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019, tại Nhà máy xử lý rác thải thuộc Bệnh viện phổi tỉnh Đồng Tháp tiến hành tiêu hủy số lượng lớn chất ma túy còn lại sau giám định, với tổng trọng lượng là 5.001,89 gam Ketamine và 9.829,58 gam Methamphetamine và một số tang vật khác trong vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

 

Hình ảnh buổi tiêu hủy

Đây là vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” có số lượng lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, việc tiêu hủy vật chứng phức tạp, đòi hỏi Hội đồng tiêu hủy phải tiến hành việc tiêu hủy chặt chẽ và đảm bảo an toàn. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Trần Thanh Đồng -  Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Qua công tác kiểm sát chặt chẽ quá trình tiêu hủy của Hội đồng tiêu hủy, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận thấy quá trình tiêu hủy được diễn ra đúng theo quy định của pháp luật./.

                                                                                                       Lê Duyên