Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Viện KSND TP Cao Lãnh tích cực thực hiện công tác THQCT, KSXX vụ án hình sự

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Lãnh đạo Viện KSND TP Cao Lãnh tích cực thực hiện công tác THQCT, KSXX vụ án hình sự

Lãnh đạo trực tiếp tham gia xét xử các vụ án hình sự vừa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị, đồng thời cũng là cơ hội để các đồng chí cán bộ trẻ trong đơn vị học hỏi...

= = =

 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của đơn vị và chỉ tiêu về việc lãnh đạo trực tiếp tham gia phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, đồng thời với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chia sẻ công việc cùng các Kiểm sát viên. Đầu năm đến nay, lãnh đạo đã trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 22/71 vụ án hình sự (chiếm tỷ lệ 30,9%), trong đó đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách khâu hình sự xét xử 20 vụ.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thành Công – Viện trưởng tại phiên tòa

 

Ảnh: Đ/c Trần Minh Thắng – Phó Viện trưởng tại phiên tòa

 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luôn thể hiện bản lĩnh bình tĩnh, tự tin, tác phong chững chạc, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, chủ động xét hỏi để làm rõ các tình tiết liên quan tới vụ án, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng đúng trọng tâm để làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm; phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo, đặc điểm nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên án phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Thông qua việc lãnh đạo trực tiếp tham gia xét xử các vụ án hình sự vừa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị, đồng thời cũng là cơ hội để các đồng chí cán bộ trẻ trong đơn vị học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ tại chỗ theo chỉ đạo của cấp trên./.

Kim Hằng – Viện KSND TP Cao Lãnh