Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Lấp Vò kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại 08 đơn vị Công an cấp xã.

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Viện KSND huyện Lấp Vò kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại 08 đơn vị Công an cấp xã.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò và Cơ quan điều tra Công an huyện Lấp Vò đã phối hợp thực hiện kiểm tra tại 08 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn huyện...

= = =

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò và Cơ quan điều tra Công an huyện Lấp Vò đã phối hợp thực hiện kiểm tra tại 08 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn huyện trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Việc thực hiện công tác phối hợp này nhằm tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có hướng dẫn có liên quan mới có hiệu lực. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của 08 đơn vị Công an các xã gồm: Tân Khánh Trung, Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B, Mỹ An Hưng A, Thị trấn Lấp Vò, Long Hưng A, Định An và Bình Thạnh Trung.

 

Viện kiểm sát phối hợp kiểm tra tại Công an xã Tân Mỹ

Qua công tác kiểm tra nhận thấy: các đơn vị công an xã được kiểm tra đã tổ chức phân công cán bộ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, thực hiện tiếp nhận đầy đủ, kịp thời theo quy định. Đã thực hiện hoạt động kiểm tra xác minh sơ bộ như lấy lời khai, xác định hiện trường, vẽ sơ đồ hiện trường, chuyển tố giác tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lấp Vò kịp thời.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã thông qua biên bản kiểm tra trong đó đề nghị Công an các xã phát huy những mặt đã làm được khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại đồng thời thực hiện việc phối hợp, trao đổi với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lấp Vò trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm để được hướng dẫn thực hiện khi gặp khó khăn, vướng mắc.

Thông qua công tác hướng dẫn, kiểm tra Công an xã trong công tác tiếp nhận, kiểm tra xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm, đã giúp cho lực lượng Công an các xã, thị trấn hiểu rõ và thực hiện quy định pháp luật chặt chẽ hơn như các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền, thời hạn chuyển tố giác, tin báo cũng như một số kỹ năng khi tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm, quan trọng là đã giải đáp các vướng mắc, khó khăn ban đầu của Công an xã, thị trấn một cách trực tiếp, cụ thể từ đó đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã đúng quy định của pháp luật./.

                                       Ngọc Giàu – Viện KSND huyện Lấp Vò