Xuất bản thông tin

null Kiểm sát viên phối hợp với Thẩm phán xem xét thẩm định phần đất tranh chấp

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Kiểm sát viên phối hợp với Thẩm phán xem xét thẩm định phần đất tranh chấp

Nhằm nắm toàn diện nội dung vụ án và các mối quan hệ tranh chấp phát sinh trong vụ án, nên việc phối hợp giữa Kiểm sát viên với Thẩm phán xem xét thẩm định tại chổ là cần thiết...

= = =

 

Ngày 31/10/2023, Kiểm sát viên Trần Cao Lâm đã phối hợp với Thẩm phán Nguyễn Thị Hồng Loan, tiến hành xem xét thẩm định phần đất tranh chấp trong  vụ án “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi”, giữa nguyên đơn Trương Văn Sáu với bị đơn Trương Văn Ba cùng với một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phần đất tranh chấp thuộc các thửa 1549, 1548 và thửa 158 cùng tờ bản đồ số 02, đất do ông Trương Văn Ba đứng tên quyền sử dụng, phần đất tọa lạc tại ấp Phú Bình, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Bị đơn Trương Văn Ba (áo trắng) cùng vợ (đội nón) và quang cảnh phần đất các đương sự tranh chấp chia thừa kế.

Ba thửa đất đất này, ông Trương Văn Ba được mẹ là cụ Mai Thị Mười cho canh tác từ năm 1986. Đến năm 2005, cụ Mười lập hợp đồng chuyển nhượng cho ông Trương Văn Ba đứng tên ba thửa đất này. Tuy nhiên, nguyên đơn Trương Văn Sáu (em ruột của Trương Văn Ba) cho rằng cụ Mười không biết chữ nên không có ký tên chuyển nhượng ba thửa đất này cho ông Ba, nên yêu cầu vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chia thừa kế ba thửa đất này cho những người trong hàng thừa kế.

Ngoài ra, giữa ông Sáu và ông Ba còn tranh chấp phần lối đi chung. Trước đây, ông Sáu và ông Ba tranh chấp phần lối đi chung, tuy nhiên sau đó các đương sự đã tự thỏa thuận mỗi bên sẽ hùn 02m đất chiều rộng để làm lối đi chung với  tổng chiều rộng là 04m, tuy nhiên sau đó ông Sáu lại mang cây dừa, xoài... ra trồng trên phần đất lối đi chung bên phần 02m của ông Sáu, nên các phương tiện cơ giới không đi trên lối đi chung để vào thu hoạch lúa trên phần đất ruộng được.

 

Bị đơn Trương Văn Ba chỉ phần đất là lối đi chung nhưng hiện nay ông Trương Văn Sáu đã trồng cây trên lối đi chung này.

        Nhằm nắm toàn diện nội dung vụ án và các mối quan hệ tranh chấp phát sinh trong vụ án, nên việc phối hợp với Thẩm phán thụ lý vụ án là điều cần thiết, giúp cho Kiểm sát viên tham mưu đề xuất đường lối giải quyết vụ án với lãnh đạo chính xác và đúng quy định pháp luật./.

Cao Lâm - VKSND huyện Châu Thành