Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Tháp Mười thực hiện báo cáo án truy tố bằng sơ đồ tư duy

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Viện KSND huyện Tháp Mười thực hiện báo cáo án truy tố bằng sơ đồ tư duy

Ngày 158.2023 Viện KSND huyện Tháp Mười tiếp tục thực hiện việc báo cáo án truy tố bằng sơ đồ tư duy để đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm chung trong đơn vị...

= = =

 Thực hiện kế hoạch công tác nămKế hoạch số 17/KH-VKS ngày 15/02/2023 của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp về “Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp. Ngày 15/8/2023, Viện KSND huyện Tháp Mười tiếp tục thực hiện việc báo cáo án truy tố bằng sơ đồ tư duy để đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm chung trong đơn vị.

Ảnh Kiểm sát viên báo cáo án truy tố bằng sơ đồ tư duy

Ngay sau khi có kết luận điều tra đề nghị truy tố, Kiểm sát viên đã chủ động tiến hành số hóa hồ sơ vụ án và sử dụng phần mềm “Imindmap” lập sơ đồ tư duy, phục vụ báo cáo án truy tố. Tại buổi báo cáo, lãnh đạo đơn vị và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên trong đơn vị đã cùng theo dõi Kiểm sát viên sử dụng phần mềm trình chiếu và thuyết trình báo án bằng sơ đồ tư duy.
Những nội dung quan trọng như chứng cứ, nguyên nhân điều kiện phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị can được Kiểm sát viên trình bày ngắn gọn, dễ hiểu thông qua sơ đồ tư duy.

Việc số hóa hồ sơ và xây dựng sơ đồ tư duy trong giải quyết vụ án giúp cho Kiểm sát viên hệ thống được toàn bộ các thủ tục tố tụng, các tài liệu, chứng cứ buộc tội, gỡ tội để đánh giá chứng cứ, xác định hành vi phạm tội của bị can được khách quan, toàn diện, giúp Kiểm sát viên nắm chắc nội dung vụ án. Việc xây dựng sơ đồ tư duy kết hợp số hóa hồ sơ đã tạo thuận lợi, hỗ trợ tốt cho Kiểm sát viên trong việc báo cáo án, đề xuất quan điểm giải quyết vụ án. Sơ đồ tư duy kết hợp số hóa hồ sơ còn bảo đảm cho hoạt động báo cáo án thêm phần sinh động, thuyết phục cao, góp phần nâng cao chất lượng báo cáo án và duyệt đường lối giải quyết các vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo tăng cường hoạt động công tố trong quá trình giải quyết án các vụ án hình sự. 

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị phấn đấu sớm sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng số hoá hồ sơ, phần mềm lập sơ đồ tư duy để báo cáo án, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của ngành là “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số” trong năm 2023./.

Hữu Hậu