Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc tiếp đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc tiếp đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

Váo sáng ngày 01 tháng 12 năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc tiếp đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc đến kiểm tra kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2017

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC TIẾP ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Đồng chí Đặng Kim Dung Viện trưởng thay mặt Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc báo cáo kết quả đạt được trong năm 2017. Cụ thể các bộ phận nghiệp vụ đều hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 88/91 tin (96.7%); Kiểm sát điều tra đạt (91.42%)64/70 vụ; Truy tố đạt 66/66 vụ (100%); Kiểm sát xét xử hình sự đạt 61/73 vụ (83.6%). Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đạt 83.49%; tổ chức 11 phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm theo tinh thần cải các tư pháp; Đã ban hành nhiều kiến nghị và kháng nghị yêu cầu các ngành hữu quan khắc phục sửa chữa vi phạm tất cả đều được các ngành hữu quan chấp nhận.Ngoài ra, cơ quan phối hợp với Tòa án chọn và đưa ra xét xử lưu động được 26 vụ/31 bị cáo nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân. Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của ngành cấp trên, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nổ lực trong công việc của toàn thể cán bộ trong đơn vị.

 

 

Ảnh: Đ/c Đặng Kim Dung – Viện trưởng thay mặc đơn vị báo cáo kết quả đã đạt được trong năm 2017

Đồng chí Huỳnh Nguyên Chất trưởng đoàn thay mặt đoàn giám sát đánh giá cao kết quả mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời đồng chí cũng hi vọng sang năm 2018 Viện kiểm sát sẽ thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của mình. Kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo thực hiện tốt phương châm “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật,công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp,đồng thời phối hợp chắc chẽ hơn nữa với các ngành hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Sa Đéc, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương, tạo tiền đề để thành phố Sa Đéc phát triển mạnh mẻ hơn nữa trở thành thành phố phát triển về kinh tế, xã hội là trung tâm của tỉnh Đồng Tháp./.

Quốc Khanh