Xuất bản thông tin

null Phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp

ngày 15 tháng 7 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức trực tuyến phiên tòa hình sự sơ thẩm...

= = =

Khâu hình sự họp rút kinh nghiệm

Nhằm thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 nên vào sáng ngày 15 tháng 7 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức trực tuyến phiên tòa hình sự sơ thẩm nhằm Kiểm sát viên rút kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa đối với vụ án Nguyễn Văn Tâm về tội “Cố ý gây thương tích”. Dự phiên tòa rút kinh nghiệm có Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên bộ phận kiểm sát án hình sự. Kết thúc phiên tòa Lãnh đạo đơn vị cùng với các kiểm sát viên, kiểm tra viên họp rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Qua đó phân tích đánh giá những ưu điểm cần phát huy, các hạn chế cần khắc phục đối với kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử cũng như tất cả các kiểm sát viên khác khi được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử trong thời gian tới, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự nhất là việc xử lý các tình huống phát sinh và kỷ năng tranh luận, đối đáp với Luật sư tại phiên tòa./.

Quốc Khanh