Xuất bản thông tin

null VKSND huyện Châu Thành kiểm sát cưỡng chế, kê biên tài sản để đảm bảo Thi hành án

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

VKSND huyện Châu Thành kiểm sát cưỡng chế, kê biên tài sản để đảm bảo Thi hành án

Tại buổi cưỡng chế, kê biên được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định...

= = =

Ngày 09/11/2023 Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành tiến hành cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản theo Quyết định cưỡng chế số 41/QĐ-CCTHADS ngày 17/7/2023. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã cử Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành .

Theo Quyết định thi hành án số 06/QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành thì bà Trương Thị Ánh Hồng và ông Lê Văn Bé Ba liên đới trả cho bà Nguyễn Thị Bé Tư số tiền 55.256.000 đồng và lãi suất chậm trả và trả cho bà Bé Tư số tiền 12.510.000 đồng chi phí giám định nhưng đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà bà Ánh Hồng và ông Bé Ba chỉ mới trả cho bà Bé Tư số tiền 15.000.000 đồng. Qua xác minh điều kiện thi hành án nhận thấy bà Hồng và ông Bé Ba có sở hữu 01 chiếc xe mô tô biển kiểm soát số 66C1-718.57, nhãn hiệu HONDA, số loại SH Mode, màu đỏ nhưng không tự nguyện thi hành án, vì vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ra Quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản nêu trên để đảm bảo cho việc thi hành án.

Đại diện VKSND huyện Châu Thành  kiểm sát việc cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án

Tại buổi cưỡng chế, kê biên được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định. Kiểm sát viên đã tiến hành kiểm sát hoạt động cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đúng quy định, đảm bảo Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Thái Diệp-VKSND huyện Châu Thành